Merk je iets bijzonders aan dit Kornuit drankkrat? Wellicht niet, maar schijn bedriegt. Het is immers uit niet minder dan 100% post-consumer plastics vervaardigd. Een huzarenstukje in de wereld van plasticrecyclage.

Eerste drankkrat dat gemaakt is van 100% plasticafval

Milieuvriendelijke herbruikbare bierkratten

Ze bestaan al enige tijd, maar de Nederlandse brouwerij Grolsch gaat met de Kornuit drankkratten een stap verder. Het bedrijf laat geregeld van zich horen op het vlak van duurzaamheid, recent nog met de steun aan het initiatief Trashpackers, dat backpackers oproept om tijdens hun reis afval op te ruimen en het eigen gebruik van plasticafval te verminderen. Naast tal van andere initiatieven introduceerde het pilsmerk in 2018 het eerste drankkrat dat gemaakt is van 100% plasticafval dat van de eindgebruiker afkomstig is.

Spuitgegoten herbruikbare plastic drankkratten

Hier ging echter heel wat denkwerk en expertise aan vooraf. Een bierkrat moet tegen een stootje kunnen. Het wordt immers intensief gebruikt doorheen de hele keten en dient te voldoen aan tal van eisen binnen de technische specificaties. Met het oog op het realiseren van de uitdagingen inzake duurzaamheid en sterkte bundelde de brouwerij de krachten met het Belgische DW Reusables, expert in de productie van spuitgegoten herbruikbare plastic drankkratten en ervaringsdeskundige omtrent gerecycled kunststof materiaal.

Uniek resultaat

Het gebruik van 100% post-consumer gerecycled plastics was ook voor DW Reusables onontgonnen terrein. Na tal van proeven met post-consumer plastic materiaal werd het prototype getest in het drankkrat testcentrum, waarna meerdere aanpassingen van het productieproces volgden die uiteindelijk leidden tot een uniek resultaat.

Concreet en eenvoudig samengevat wordt het post-consumer plastic ingezameld, gesorteerd, gescheiden en vermalen. De lichte kunststoffen zoals polypropeen en polyetheen worden gedroogd, verzameld en opnieuw verwerkt tot een sterke kunststof. Op maat van de Kornuit krat.